Gizlilik Politikamız

KVKK metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI KAPSAMINDA  

WEB SİTESİ ÇEREZLERİ İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin kurumsal internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin web sitesinin kullanımı sırasında kullanılan çerezler aracılığıyla veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.  

 

1- Kullanılan çerezler

Sitemizde birinci parti ve üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen ör: Google Analytics) farklı türde çerezler kullanmaktadır. Çerezlerin amacı sitenin performansının analiz edilmesi ve site ziyaretçilerinin ziyaretleri süresince bazı teknik kolaylıklardan faydalanmaları amacı ile kullanılmaktadır.  

 

2- Veri sorumlusu  

Bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz UZAY MUTFAK VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bağlı yönetmelikleri kapsamında ile aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur. 

 

3- Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacı 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere dair müşteri memnuniyetini sağlamak, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak, size özel kampanyalara ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılabilmesi gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dahilinde işlenebilecektir.  

 

4- İşlenen kişisel verilerinizin aktarılması  

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun’da öngörülen sınırlar dahilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

 

5- İşlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki dayanağı 

 

Ad soyadı ve iletişim bilgilerinden sınırlı olan kişisel verileriniz şirketimiz yetkili satıcıları ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz UZAY MUTFAK Satış ve Montaj Sözleşmeleri kapsamında yetkili satıcılar tarafından toplanmakta ve yetkili satıcılar tarafından üretici olarak şirketimize verilen siparişin kayıt altına alınması amacı ile şirketimize 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta, şirketimizce müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması, size özel kampanya ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılması, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi sebeplerinden biri veya birkaçına dayanılarak işlenmekte ve yasal süresince saklanmaktadır.  

 

6- Veri sahibi olarak haklarınız  

 

KVK Kanunu’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Yukarıda 4 ve 5 maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

 

Ayrıca kullandığınız tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kendiniz değiştirebilir ve çerezleri silebilirsiniz. 

            

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz ‘Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi  Gebze/KOCAELİ” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya uzaymutfak@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI KAPSAMINDA  

WEB SİTESİ ÇEREZLERİ İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin kurumsal internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin web sitesinin kullanımı sırasında kullanılan çerezler aracılığıyla veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.  

 

1- Kullanılan çerezler

Sitemizde birinci parti ve üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen ör: Google Analytics) farklı türde çerezler kullanmaktadır. Çerezlerin amacı sitenin performansının analiz edilmesi ve site ziyaretçilerinin ziyaretleri süresince bazı teknik kolaylıklardan faydalanmaları amacı ile kullanılmaktadır.  

 

2- Veri sorumlusu  

Bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz UZAY MUTFAK VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bağlı yönetmelikleri kapsamında ile aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur. 

 

3- Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacı 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere dair müşteri memnuniyetini sağlamak, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak, size özel kampanyalara ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılabilmesi gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dahilinde işlenebilecektir.  

 

4- İşlenen kişisel verilerinizin aktarılması  

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun’da öngörülen sınırlar dahilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

 

5- İşlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki dayanağı 

 

Ad soyadı ve iletişim bilgilerinden sınırlı olan kişisel verileriniz şirketimiz yetkili satıcıları ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz UZAY MUTFAK Satış ve Montaj Sözleşmeleri kapsamında yetkili satıcılar tarafından toplanmakta ve yetkili satıcılar tarafından üretici olarak şirketimize verilen siparişin kayıt altına alınması amacı ile şirketimize 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta, şirketimizce müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması, size özel kampanya ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılması, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi sebeplerinden biri veya birkaçına dayanılarak işlenmekte ve yasal süresince saklanmaktadır.  

 

6- Veri sahibi olarak haklarınız  

 

KVK Kanunu’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Yukarıda 4 ve 5 maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

 

Ayrıca kullandığınız tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kendiniz değiştirebilir ve çerezleri silebilirsiniz. 

            

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz ‘Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi  Gebze/KOCAELİ” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya uzaymutfak@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.